World Wide Knit in Public Day

prawelewe WWKIP Day 2017

Date: June 10, 2017. Time: 12:00 – 15:00

We will meet here:

Bema Cafe

Address:
ul. Legnicka 56

50-257 Wrocław

Poland

Directions:

Description of the KIP:

World Wide Knit in Public Day (WWKiP) is just around the corner, and we get yet another chance to meet.
Bema Cafe is the place for our monthly prawelewe dziergadanie KIP so let us meet there again. Come stitch with some nice people.
~*~*~
Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych już za rogiem i znowu mamy okazję do spotkania.
Bema Cafe jest naszym miejscem na dziergadanie prawelewe więs spotkajmy się tam znowu. Wpadnij pooczkować z grupką fajnych ludzi.

What to bring:
There are cakes, salads, tea, coffee, juices to buy and chairs or sofas to sit on so the only thing you need to bring is your WIPs.
~*~*~
Na miejscu można kupić ciasta, sałatki, herbatę, kawę, soki, są też sofy i krzesła więc jedyną rzeczą, o której potrzebujesz pamiętać, to Twoje robótki.

Backup plan:

We will sit outside on a terrace if it is sunny or jump inside if it is too cold or rainy.
~*~*~
Będziemy na zewnątrz, na tarasie, jeśli będzie słonecznie albo wskoczymy do środka jeśli będzie zbyt zimno czy deszczowo.

Is this KIP going to be exclusive to knitting?
No
Are there any bathrooms nearby?
Yes, Free

This KIP is hosted by: Cathliin from prawelewe art studio
Number of KIP’s hosted before :-): 4
Host website:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *


Sorry, the KiP is over

Signups - 0